Stichting Verloren Jaren

De achtergrond: de film
verloren jaren schriftIn april 2010 ging de film Verloren Jaren in première. Verloren Jaren is een low budget productie van 65 minuten die gebaseerd is op de ervaringen van filmmaker Bas Labruyère die tijdens zijn studie (regie/fictie) aan de Nederlandse Film en Televisie Academie te kampen kreeg met een langdurige psychose. Door deze psychose moest hij zijn studie aan de filmacademie staken (2006) en heeft zich vervolgens pas na twee jaar (vijf jaar nadat de eerste symptomen van zijn psychose zich voordeden) laten opnemen voor behandeling. Toen Bas na zijn opname zijn studie alsnog wilde afmaken (2008) was er geen plaats meer voor hem op de academie om een eindexamenfilm te maken en daarmee af te studeren. Op initiatief van psychiater Wim Veling heeft hij daarop besloten de film Verloren Jaren te maken. Het belangrijkste motief voor het maken van de film was een onwetend publiek voor te lichten over wat een psychose is, om daarmee eerdere signalering door de omgeving van betrokkenen en begrip voor hun situatie te bewerkstelligen en de weg vrij te maken voor tijdige behandeling en succesvol herstel.

De productie van de film was, onder de vlag van productiemaatschappij JensenFrisbee, in handen van Robert Labruyère en vond in co-productie plaats met GGz-instelling Parnassia. Dankzij financiële bijdragen van geneesmiddelenfabrikant AstraZeneca, Stroom Den Haag, Fonds Nuts Ohra en Stichting Koningsheide kon de film gerealiseerd worden. Acteurs in Verloren Jaren zijn (o.a.): Wouter de Jong, Timo Ottevanger en Frederik de Groot. De film is in zijn geheel gratis te bekijken via deze site.

Het succes
Sinds de première van de film Verloren Jaren in april 2010 is deze meer dan 50.000 keer op internet bekeken en hebben er in bijzijn van Bas Labruyère meer dan 150 nabesprekingen in het land plaatsgevonden voor zo’n 5000 mensen. Voor een low budget productie die niet op de nationale televisie vertoond is of is opgenomen in de programmering van filmhuizen, en gezien de onophoudelijke vraag naar nabesprekingen met de maker en het feit dat de film op vele scholen en universiteiten verplichte kost is, valt de film te kwalificeren als een groot succes. Maar het ware succes valt het beste te illustreren aan de hand van een citaat van één van de vele reacties op de film:

“… Een jaar geleden heeft u een voorstelling gegeven van uw film op de ABC kliniek, een kliniek voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid waar ik toen opgenomen was. Ik was zeer onder de indruk van uw film, net zoals vele anderen die er die avond waren. Ik ben u dan ook niet vergeten, zo ook uw film ook niet. Wij vonden uw film niet alleen indrukwekkend vanwege de kwaliteit, maar vooral omdat het heel duidelijk laat zien wat mensen met een psychose en schizofrenie meemaken. Zoals u zelf snapt, begrijpen veel van onze familieleden en vrienden niet wat we precies hebben of hebben gehad, ook niet als wij het hen proberen uit te leggen. Er is dus veel onbegrip in ons sociale en zakelijke leven, maar met uw film hebben wij een manier gevonden om dat onbegrip grotendeels weg te nemen. Om een voorbeeld te geven: Ik heb veel goede vrienden van vroeger en mensen uit mijn familie die niet begrepen wat ik had meegemaakt en gewoon vonden dat ik raar deed en mezelf aanstelde. Door hen uw film te laten zien, veranderden ze compleet van gedachten. Opeens hadden ze respect voor mijn situatie en waren bereid om rekening te houden met bepaalde gedragingen van mij en konden ze dingen uit het verleden ook makkelijker vergeven. …”

De stichting
Naar aanleiding van de aanhoudende belangstelling voor de film en wat deze tot op heden nog steeds voor mensen betekent is na lang wikken en wegen besloten een meer structureel vervolg te bieden in de lijn van de doelstelling van de film Verloren Jaren. Op 30 November 2012 is daarom stichting Verloren Jaren opgericht:stichting Verloren Jaren

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Bas Labruyère (voorzitter), Maarten Muis (vice-voorzitter)→, Kirsten van Tongeren (secretaris)→ en Robert Labruyère (penningmeester)→.

Activiteiten en projecten
Het bestuur van stichting Verloren Jaren is ambitieus. Zo zijn er plannen voor een serieuze documentaire en een speelfilm. Aangezien dergelijke plannen veel tijd en geld kosten gerealiseerd te worden staan er voor 2013 voorlopig de volgende activiteiten en te realiseren projecten op het programma:

Voorlichting
Bioscoopzaal Verfilmde Waan FilmfestivalIn de eerste plaats wil stichting Verloren Jaren dat de huidige activiteiten rondom de film voortgezet zullen blijven, of in een andere vorm ook uitgebreid. De stichting wil zich daarbij vooral richten op het bereiken van het algemene publiek. Naast voorstellingen van Verloren Jaren met nabespreking door de maker tijdens thema-avonden meent ze dat dergelijke voorlichting vooral voor jongeren van groot belang is en hoopt de film vaker op middelbare scholen in te kunnen zetten. Naast nabesprekingen van de film met Bas Labruyère wil de stichting in de loop van 2013 ook andere vormen van voorlichting met andere sprekers in gaan zetten en aanbieden.

Cross-media festival
Sinds de zomer van 2012 vindt er overleg plaats over de organisatie van een landelijk georiënteerd jaarlijks terugkerend media-evenement rond het thema psychose. Het doel is door middel van edutainment psychose op de kaart te zetten bij het algemene publiek. De pilot staat momenteel gepland voor het najaar van 2013.

Documentaire Verloren Jaren
Uit feedback naar aanleiding van nabesprekingen van de film Verloren Jaren blijkt het publiek met name het vraaggesprek achteraf te waarderen, uiteraard in combinatie met de vertoning van de film zelf. Om daarop in te spelen en in een grote vraag vanuit onderwijsinstellingen te voorzien zal een documentaire over Verloren Jaren gerealiseerd worden die alle onderwerpen en vragen en antwoorden tijdens nabesprekingen behandelt.

Steun stichting Verloren Jaren
Stichting Verloren Jaren kan haar activiteiten en projecten niet realiseren zonder financiële middelen. Indien je ook van mening bent dat het onder de aandacht brengen van psychose bij het algemene publiek belangrijk is en je je kunt vinden in de doelstelling van de stichting, steun ons dan. Dat kan door een eenmalige schenking, of door donateur te worden.

Donateur worden van stichting Verloren Jaren kost 40 euro per jaar. Daarvoor krijg je gratis de DVD met daarop de film Verloren Jaren thuisgestuurd, die exclusief en alleen voor donateurs beschikbaar is, en word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en de stand van zaken rond de activiteiten en projecten van de stichting middels de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Klik hier→ om donateur te worden.

Organisaties die stichting Verloren Jaren willen steunen en/of een samenwerking willen aangaan kunnen zich richten tot de secretaris van de stichting, Kirsten van Tongeren, via: kirsten@verlorenjaren.nl→.