Bas Labruyère: Verloren Jaren

De voorstellingen van de film Verloren Jaren in aanwezigheid van Bas Labruyère om de film na afloop toe te lichten, vragen te beantwoorden uit het publiek en in discussie te gaan zijn een doorlopend succes. Er hebben sinds de première al meer dan 200 groepsvoorstellingen plaatsgevonden (zie: Geschiedenis→) en er staan nog steeds veel op het programma (zie: Agenda→). Naast bijeenkomsten in besloten kring vinden er ook geregeld publiekelijk toegankelijke voorstellingen plaats. Deze sluiten aan bij de doelstelling van stichting Verloren Jaren psychose onder de aandacht te brengen bij het algemene publiek.

De film Verloren Jaren is in bijzijn van Bas Labruyère vertoond aan vele hulpverleners, lotgenoten, familieleden en studenten. Ook is de film op het ministerie van VWS vertoond. Voor psychologiestudenten aan de UvA en de Universiteit van Leiden en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is Verloren Jaren een verplichte kost. Eveneens wordt de film ingezet bij voorlichtingsactiviteiten op middelbare scholen. De aanwezigheid van Bas na afloop voor het beantwoorden van vragen, maar ook voor aanvulling op discussie over psychose en schizofrenie, hulpverlening en maatschappij, blijkt zeer waardevol bij het inzichtelijk maken van de ziekte.

Indien je geïnteresseerd bent de film Verloren Jaren in groepsverband te vertonen en daarbij na afloop met Bas Labruyère te praten over de film, kun je een verzoek daartoe indienen. Zie daarvoor de pagina De sprekerspool→.