Agenda – Bas Labruyère

Hieronder een overzicht van de geplande voorstellingen van de film ‘Verloren Jaren’ in aanwezigheid van de maker, Bas Labruyère, om na afloop vragen te beantwoorden uit het publiek, over de film (en psychose/schizofrenie) te praten en in discussie te gaan. De meeste zijn besloten bijeenkomsten. Publiekelijk toegankelijke vertoningen zijn (indien gepland) in het groen aangegeven.

OVERZICHT GEPLANDE FILMVOORSTELLINGEN VERLOREN JAREN

(update 30/10/2013)

07/11/13

Roeselare (België) Familiehulp IR West Vlaanderen

Voorstelling van Verloren Jaren in cultuurcentrum De Spil in Roeselare voor verzorgenden van Familiehulp West Vlaanderen.

15/11/13

Den Haag Parnassia Groep

Voorstelling van Verloren Jaren tijdens het Filmfestival Psychiatrie voor studenten HBO-Verpleegkunde, Voeding & Diëtiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening,  en Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Haagse Hogeschool.

26/11/13 Maastricht Verfilmde Waan Voorstelling van Verloren Jaren in filmtheater Lumière voor middelbare scholieren in de bovenbouw van havo/vwo tijdens het jaarlijks terugkerende Verfilmde Waan filmfestival.
28/11/13 Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Gastcollege over psychose/schizofrenie voor derdejaars studenten (deeltijd) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

03/12/13

Groningen Hanzehogeschool Groningen

Voorstelling van Verloren Jaren voor studenten met de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg.

21/01/14

Delft GGz Delfland

Voorstelling van Verloren Jaren met nabespreking voor de psychiaters-in-opleiding van GGz Delfland.

21/03/14

Leiden Universiteit Leiden

Voorstelling van Verloren Jaren (gastcollege over psychose/schizofrenie) voor studenten Geneeskunde.

27/06/14

Leiden Universiteit Leiden

Voorstelling van Verloren Jaren (gastcollege over psychose/schizofrenie) voor studenten Geneeskunde.

Tot zover de agenda van geplande voorstellingen. Indien je geïnteresseerd bent Bas Labruyère te boeken voor een voorstelling van Verloren Jaren met nabespreking, kijk dan op de pagina De sprekerspool→.